Pieter Frijns

Verdiepingssessie Wederzijds begrip

‘Doe niet wat je gezegd wordt, maar wat wordt bedoeld’, is de lijfspreuk van Pieter Frijns, hoofd van Bureau Gateway van het ministerie van Binnenlandse Zaken en docent bij de IT-audit opleiding aan de twee Amsterdamse universiteiten en docent Digital Leadership aan Nyenrode Business University. Pieter verzorgt de verdiepingssessie Wederzijds begrip op de landelijke Vakdag Veiligheid Voorop.

Pieter Frijns heeft in de loop van zijn carrière bij onder meer de Universiteit van Maastricht, TU Delft, het ministerie van Defensie en het ministerie van BZK ontelbaar veel samenwerkingsverbanden begeleid en bestudeerd, en schreef daarover het boek Gelukkig veranderen.

Te snel in de doe-stand

Samenwerken wordt vaak ingezet als toverformule bij maatschappelijke vraagstukken, de politiek vraagt daar ook om. En dat begrijpt Pieter. ‘Zeker in het geval van de netwerksamenwerking tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, waar zorg en straf tegelijkertijd spelen.’ Maar Pieter ziet ook dat samenwerkende organisaties vaak te snel in de doe-stand springen, zonder eerst echt diep nagedacht te hebben over de verschillende beelden die de afzonderlijke partners van die samenwerking kunnen hebben, zonder de cultuurverschillen te hebben benoemd, zonder te checken of ze hetzelfde beeld hebben van het doel en de opbrengst van de samenwerking. En van de rol die ze voor zichzelf zien weggelegd in de samenwerking en de gevolgen daarvan voor de werkvloer.

Moed en inzet

‘Samenwerken kan heel diep ingrijpen in je organisatie, en gepaard gaan met veel wantrouwen en angst als er geen veilige context is geschapen’, benadrukt Pieter. Een technische benadering vol met oekazes, richtlijnen en protocollen, en met harde controlemechanismen werkt dan vooral verkrampend. De van huis uit psycholoog kent de ‘harde’ sturingsmethodieken, bijvoorbeeld Prince2 die veel bij grote ICT-verandertrajecten wordt toegepast. Toch weet hij: ‘Samenwerken valt of staat met de menselijke kant. Wederzijdse begrip voor elkaars wereld, uitgangspunten en aanpak is cruciaal. Willen mensen naar elkaar luisteren, staan ze open om samen te experimenteren, fouten te maken en te leren van elkaar? Dat vergt moed en inzet.’ Pieter reikt de helpende hand in een interactieve sessie.