Judith Kuypers

Judith Kuypers is voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Veilig Thuis is de verbindende schakel om Zorg&Straf bij elkaar te brengen. VT werkt veelvuldig met partners binnen het sociaal domein en heeft daarnaast met casuïstiek te maken waar onze justitiepartners een cruciale rol spelen. Om te voorkomen dat we volgordelijk werken en de aansluiting missen, trekken we direct samen op. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, maar we hebben er samen gigantische stappen in gezet en ik ben trots op wat we met elkaar bereikt hebben.
Ik wil me ervoor in blijven zetten deze ontwikkeling vast te houden en daar waar nodig nog te verstevigen.

Met een pot goud aan de regenboog zou ik gezinnen financieel willen steunen en woningen realiseren om zodoende stressfactoren in gezinssituaties te reduceren en te voorkomen dat spanningen hoog oplopen. Kortom: we kunnen nog veel meer doen aan preventie.

Lees hier meer over Judith