Annemarie Kemp

Verdiepingssessie Invloed geven en nemen

Annemarie Kemp is officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg. In haar werk wordt ze regelmatig geconfronteerd met heftige dossiers in zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze is betrokken bij een van de eerste actie-overleggen in Nederland. Pionieren noemt ze dat, met in het begin de noodzaak tot veel uitleggen en aftasten.

yin en yang-energie
Voor Annemarie staat buiten kijf: ‘Langdurige veiligheid willen we allemaal, het Openbaar Ministerie is er om een norm te zetten als de situatie echt uit de hand loopt.’ Ze noemt de samenwerking met Veilig Thuis in het actie-overleg een waardevolle uitwisseling van yin en yang-energie. ‘Zorg en straf kunnen niet zonder elkaar, en ik lever toegevoegde waarde in de samenwerking vanuit mijn expertise, niet door mijn macht te laten gelden.’ Als het nodig is, kan ze ingrijpende beslissingen nemen als officier van Justitie. ‘Met je vuist op tafel slaan werkt dan misschien even, maar op de lange termijn wordt niemand daar beter van.’ Ze benadrukt: ‘Werk je samen aan casussen, dan heb je gedeelde kernwaarden nodig als vertrouwen, openheid, elkaar iets gunnen, de ander willen helpen en jezelf laten helpen.’

Vertrouwensarts
Ze heeft het niet graag over macht, liever werkt ze op basis van gezag. ‘Gezag dwing je niet af, dat verdien je door ook oog te hebben voor de belangen en afwegingen van anderen in het actie-overleg. ‘Het komt daardoor voor dat ik soms even op mijn handen blijf zitten en instem met een route die -vanuit mijn taak gezien- misschien niet direct voor de hand ligt. Ik zeg dan “Veilig Thuis is nu eerst aan zet”, of “we volgen het pad van de vertrouwensarts”. Soms kunnen we ook heel goed twee paden tegelijk volgen. Dan neemt bijvoorbeeld de forensisch fotograaf foto’s van een plaats delict voor dossieropbouw, maar start tegelijkertijd ook een traject van hulpverlening.’

Maar het komt dus ook voor dat Annemarie een grens stelt en tot huiszoeking en arrestatie over laat gaan. ‘Door onze voortschrijdende samenwerking hebben de partijen daar ook begrip voor. Als we standpunten open kunnen delen en afwegen, betaalt zich dat uit in de beste oplossing voor de mensen om wie het gaat.’

Op 14 maart verzorgt Annemarie een verdiepingssessie over ‘Invloed geven en nemen’; een cruciale vaardigheid voor alle medewerkers in de netwerksamenwerking.